skip to Main Content

Whitepaper: de 13 uitdagingen bij een
eigen IT-infrastructuur.

Whitepaper: de 13 uitdagingen bij een
eigen IT-infrastructuur.

Vraag de whitepaper hieronder aan. Je ontvangt deze direct in je mailbox.

“IT-dienstverleners die een eigen infrastructuur uitbaten worstelen met een verzameling aan uitdagingen.” Een eerste reactie kan zijn dat deze stelling overdreven is, of wellicht onterecht. Wat wij zien is dat deze uitdagingen vaak onderbelicht zijn, om uiteenlopende redenen. Maar als het uitbaten van een eigen infrastructuur niet je core-business is, dan mag dit beslist niet afleiden van de ambities die je als organisatie hebt, toch?

En daar zit de crux; als wij doorvragen blijkt dat er minstens drie en vaak meer uitdagingen een zekere rol spelen bij IT-dienstverleners met een eigen infrastructuur. En deze uitdagingen vormen een rem op ambities, een zorg, extra overhead of belemmering in andere vorm.

Download nu de whitepaper: ontdek de 13 uitdagingen bij een eigen infrastructuur én wat je hieraan kan doen.

Meer over Platform outsourcing? Lees dan nu het succesverhaal van Stepco. Zij gingen je voor en besteden hun IT-infrastructuur uit aan Uniserver.

Terug naar alle artikelen

Wij brengen de kracht
van de cloud naar de
Nederlandse markt!

Wat we doen
Back To Top
Uniserver