Back-up as a Service

Data back-ups zijn bepalend voor de continuïteit van uw organisatie

Softwarematige fouten en ook menselijke fouten, van zowel beheerders als eindgebruikers, kunnen leiden tot verlies van data of datacorruptie. De huidige ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) trend, oftewel het gebruik van eigen devices door medewerkers, zal het risico op dataverlies voor organisaties verder vergroten.

Back-up van data is essentieel om de continuïteit van een organisatie te garanderen. Niet alleen het kunnen terughalen van organisatiedata is daarbij belangrijk, vooral ook de hersteltijd is een cruciale factor. Enterprise level back-up & disaster recovery technologie vraagt evenwel om substantiële investeringen.

Uniserver Back-up as a Service

Om verlies van bedrijfskritische data te voorkomen en de businesscontinuïteit van uw organisatie op kostenefficiënte wijze te garanderen, heeft Uniserver op basis van Veeam technologie een solide back-up en disaster recovery service beschikbaar. Uniserver BaaS (Back-up as a Service) biedt uw organisatie enterprise niveau back-up infrastructuur tegen beperkte periodieke kosten.

Uniserver BaaS is een back-up service voor Uniserver IaaS klanten. Iedere 24 uur wordt er ’s nachts een ‘snapshot’ gemaakt van uw complete IaaS server, inclusief het besturingssysteem. De snapshot van uw server wordt vervolgens 14 dagen lang bewaard in een datacenter dat geografisch gescheiden is van uw productieomgeving. Dit gebeurt in een van de drie Nederlandse datacenters van Uniserver in Amsterdam en Maastricht. Dataherstel is ieder moment binnen enkele minuten te realiseren.

Via MijnUniserver.nl heeft u als klant inzicht in onder andere de status en historie van back-ups. Ook kunt u hier back-up herstelwerkzaamheden uitvoeren. Klanten die meer flexibiliteit wensen, kunnen gebruikmaken van een dedicated back-up infrastructuur die opties biedt voor het aanpassen van bewaartermijn en meer specifieke back-up tijdstippen.

Een belangrijk kenmerk van de gebruikte Veeam technologie is de zeer snelle hersteltijd van data. Dit maakt de back-up technologie bij uitstek geschikt voor disaster recovery doeleinden. De back-up infrastructuur is door Uniserver engineers gebouwd op het Uniserver StaaS platform, een redundante storage oplossing met een hoge beschikbaarheid (99,98%) en streng beveiligde iSCSI verbindingen.

Uniserver BaaS is specifiek ontwikkeld voor Uniserver IaaS klanten die behoefte hebben aan een solide back-up voorziening. Het gebruik van Uniserver IaaS, onze cloud-gebaseerde IT basisinfrastructuur op basis van VMware technologie, is een voorwaarde om Uniserver BaaS te kunnen afnemen.

Dienst tekeningen

De voordelen op een rij:

  • Geen aanloopinvesteringen (CAPEX) voor realiseren back-up infrastructuur;
  • Hoge redundantie, met snapshots bewaard op geografisch gescheiden datacenter locatie;
  • Gebruik van Veeam technologie, wat zorgt voor zeer snelle hersteltijden van data;
  • Enterprise niveau beveiliging (iSCSI) en beschikbaarheid (99,98%) van data.

Uniserver BaaS is er voor iedereen die:

  • Uniserver IaaS afneemt en behoefte heeft aan een solide back-up voorziening;
  • Op kostenefficiënte wijze enterprise level back-up & disaster recovery wil creëren;
  • Organisatiedata wil veiligstellen zonder aanloopinvestering in back-up infrastructuur.

Uniserver werkt onder andere samen met: