Interesse in Managed Hosting?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Direct een afspraak maken

072 - 572 56 46

Michiel Pronk

Key Account Manager

Managed Hosting

Optimale beschikbaarheid en stabiliteit voor je serveromgevingen.

Managed Hosting is

Betrouwbaar

Omdat je kunt rekenen een hoge performance en stabiliteit.

Veilig

Doordat je gegevens optimaal beveiligd worden door hoogwaardige soft- en hardware.

Eenvoudig

Onze diensten zijn eenvoudig te gebruiken, inclusief 24/7 support.

Managed Hosting

Voor de perfecte inrichting en configuratie van Cloud Servers biedt Uniserver vier Managed Hosting pakketten aan: Managed Web Server, Managed Database Server, Managed Firewall en Managed Load-Balancer. Alle pakketten bestaan minimaal uit de volgende onderdelen:

 • Periodieke updates en patches

  Technisch specialisten van Uniserver zijn alert op het verschijnen van nieuwe updates en veiligheidspatches en beoordelen of deze voor uw server omgeving relevant zijn. Zij bekijken tegelijkertijd de veiligheidsrisico’s, lichten mogelijk impact toe en adviseren in een eventueel plan van aanpak.

 • Configuratie en optimalisatie

  Het behalen van de beste prestaties met een server omgeving staat of valt met de juiste configuratie van de in het besturingssysteem verweven software, de onderlinge afstemming tussen eventuele verschillende Cloud Servers en de configuratie van de applicatie. Het behalen van de beste beschikbaarheid, stabiliteit en prestaties wordt door Uniserver gerealiseerd door samen te werken, Uniserver neemt hierin een coördinerende rol aan.

 • Dedicated Technical Account Team

  Om er zorg voor te dragen dat vragen zo spoedig en volledig mogelijk kunnen worden beantwoord en storingen adequaat kunnen worden verholpen stelt Uniserver een Dedicated Technisch Account Team samen. Dit team bestaat uit minimaal twee technisch specialisten. Van dit team is minimaal één technisch specialist telefonisch bereikbaar.

 • Monitoring

  Uniserver controleert en bewaakt het functioneren van de essentiële onderdelen van Cloud Servers door middel van het monitoringsysteem Nagios om beschikbaarheid en stabiliteit te kunnen garanderen. De essentiële onderdelen waarop door Uniserver gecontroleerd wordt zijn processorkracht, werkgeheugen gebruik, vrije opslagruimte en het functioneren van het besturingssysteem en de in het besturingssysteem verweven software.

  Op basis van best-practices heeft Uniserver in het monitoringsysteem grenzen ingesteld waardoor bij het overschrijden van deze grenzen een melding van verstoring wordt gestuurd. De melding wordt gestuurd aan Uniserver zodat Uniserver actief ingrijpt.

 • Actief ingrijpen bij storingen

  Aan de hand van het monitoringsysteem grijpt Uniserver (pro)actief in op verstoringen op uw omgeving. Als een klant van Uniserver zelf een verstoring constateert kan deze verstoring conform de prioritering in de Service Level Agreement (SLA) bij Uniserver worden aangemeld op de wijze zoals omschreven is in deze SLA.

  Als ingrijpen noodzakelijk blijkt, worden de volgende stappen doorlopen:
  Onderzoek naar de aard van de melding
  Aanpak van de oorzaak (waar nodig in overleg)
  Rapportage en bijsturing
  Evaluatie van de gebeurtenis
  Terugkoppeling met  beschrijving van de aard van de problematiek en de werkzaamheden die hebben geleid tot de oplossing.

 • Back-up en herstel

  Indien gewenst, verzorgt Unisever (configuratie van de) backup. De dienst Veeam Backup is hiervoor in het leven geroepen. In geval van storing gaat slechts de data van maximaal de afgesproken termijn tussen twee backups verloren. Uniserver zorgt voor het terugzetten van een backup, ook wel bekend als Disaster Recovery.

 • Documentatie

  Vanwege het specifieke doel en/of karakter van een hosting omgeving documenteert Uniserver alle stappen van installatie en configuratie en maken deze beschikbaar voor belanghebbenden.

 • Test en acceptatie beheer

  Uniserver hanteert het OTAP principe (Ontwikkeling-Test-Acceptatie-Productie) om de stabiliteit en prestaties van de applicatie (of applicaties) op de server omgeving te borgen. Samen stellen we een Test-, Acceptatie- en Productieprocedure samen.

 • Rapportage op KPI’s en prestatiehistorie

  Het monitoringsysteem zorgt niet alleen voor notificaties bij verstoringen maar houdt tevens een historie bij van de prestaties van de essentiële onderdelen. De behaalde prestaties worden vergeleken met de overeengekomen Key Performance Indicators (KPI’s)

  Indien de serveromgeving niet naar behoren presteert kan met behulp van de rapportage snel worden gecontroleerd welke essentiële onderdelen aandacht nodig hebben. Via MijnUniserver kunnen klanten van Uniserver op ieder gewenst moment grafieken over een te specificeren periode bekijken.

 • Werkzaamheden conform ITIL best-practices

  Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices. Uniserver werkt volgens de ITIL strategie en alle operationele medewerkers zijn daarvoor ITILv3 gecertificeerd

 • Beheerverzoeken

  Beheerverzoeken betreffen het uit laten voeren van werkzaamheden door een technisch specialist van Uniserver voor werkzaamheden die buiten de bij het Managed Hosting pakket inbegrepen werkzaamheden vallen.

 • Managed Loadbalancer

  Het Managed Load-Balancer pakket van Uniserver creëert binnen een server omgeving schaalbaarheid. Load balancing, ook wel sessie balancing genoemd, is een techniek waarmee belasting van een server platform over meerdere Cloud Servers te verdelen is. Hierdoor is een server omgeving snel uit te breiden en kunnen hoge pieken in bezoekers door meerdere Cloud Servers worden opgevangen.

  De techniek wordt gebruikt om de betrouwbaarheid te verhogen, of een groter bezoekersaantal te kunnen verwerken. Beheer en onderhoudswerkzaamheden kunnen door een Managed Load-Balancer zonder onderbreking van de hosting omgeving worden uitgevoerd. Bij uitval van één (of meerdere) Cloud Servers worden de taken van de uitgevallen Cloud Servers door de beschikbare Cloud Servers overgenomen. Een Load-Balancer verdeelt de bezoekers gelijkmatig over alle beschikbare Cloud Servers in een hosting omgeving en controleert voortdurend de belasting van alle Cloud Servers.

 • Managed webserver

  Het onderdeel Managed Webserver is specifiek gericht op het bieden van beheer en onderhoudswerkzaamheden specifiek voor Webserver doeleinden soms ook wel Front-End genoemd. Uniserver verzorgt het beheer en onderhoud over het besturingssysteem en de daarin verweven software. Bij een Webserver kan men denken aan software als: Apache, NGINX, IIS, PHP en .NET

 • Managed Database server

  Het onderdeel Managed Databaseserver is specifiek gericht op het bieden van beheer en onderhoudswerkzaamheden specifiek voor Databaseserver doeleinden soms ook wel Back-End genoemd. Uniserver verzorgt het beheer en onderhoud over het besturingssysteem en de daarin verweven software. Bij een Databaseserver kan men denken aan software als: MySQL of Microsoft SQL Server.

 • Managed firewall

  Het Managed Firewall pakket van Uniserver biedt bescherming voor de applicaties die achter de Firewall zijn geplaatst. Voor iedere individuele Cloud Server kan de klant specificeren welk verkeer wordt toegestaan of geweigerd. De Firewall biedt tevens VPN functionaliteit en kan zorg dragen voor een beveiligde verbinding ten behoeve van het beheer van de serveromgeving.

‘We kunnen nu de meest duurzame IT service van de wereld leveren’

Patrick Keulen, Engie Services Nederland

Meest gestelde vragen over Managed Hosting

Bekijk alle meest gestelde vragen

Interesse in Managed Hosting?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Direct een afspraak maken

072 - 572 56 46

Michiel Pronk

Key Account Manager