Nieuws

Benut kansen met Uniserver DRaaS

verzorg continuïteit voor uw eindklant

Uw klanten verwachten dat hardware en software continu beschikbaar zijn en hebben ‘zero tolerance’ voor ongeplande downtime. Wilt u weten hoe u uw klanten met Veeam Cloud Connect Replication voorziet van een laagdrempelige disaster recovery oplossing?

Hoe Disaster Recovery as a Service (DRaaS) downtime kan voorkomen

Met Uniserver Disaster Recovery as a Service biedt u continuïteitgaranties voor zowel IaaS als on-premise omgevingen. Met VCCR (Veeam Cloud Connect Replication) introduceert Uniserver een laagdrempelige oplossing die eindklanten met on-premise gevirtualiseerde omgevingen, voorziet van een disaster recovery oplossing en een groeipad naar de cloud. VCCR maakt DRaaS eenvoudig toepasbaar en commercieel interessant. Wilt u weten wat DRaaS en VCCR voor u en uw klant kunnen betekenen? Download de factsheet.

Voor wie

Voor partners met eindklanten met investeringen in gevirtualiseerde on-premise omgevingen waarbij:

  • de continuïteit van het (primaire) bedrijfsproces bij een calamiteit ernstig wordt verstoord
  • organisaties hun risicoprofiel aan het herijken zijn, waarbij uren of minuten downtime ernstige financiële gevolgen dan wel reputatieschade tot gevolg hebben
  • (lokale) back-up/recovery systemen worden geüpgraded c.q. verbeterd en waarbij alleen een back-up niet zorgt voor een snelle continuering van de kritische bedrijfsprocessen
  • een eerste, eenvoudige migratiestap naar clouddienstverlening kan worden gemaakt
  • op de huidige disaster recovery oplossing moet worden bespaard
  • (nog) kortere RPO / RTO tijden gewenst zijn

Waar

Bij organisaties van alle vormen en omvangen waarbij systeemuitval ernstige gevolgen heeft voor de continuïteit.

Waarom

Omdat deze organisaties een zo kort mogelijke hoeveelheid dataverlies (RPO) en een zo kort mogelijke downtime (RTO) willen accepteren, afhankelijk van hoe bedrijfskritisch de omgeving en/of de data is.

Wat

Wat doet het? In geval van een disruptieve (onsite) verstoring, wordt binnen de afgesproken tijd (minuten of uren) de gehele omgeving, of de kritische delen daarvan, weer gegarandeerd beschikbaar gemaakt, waardoor het bedrijfsproces gecontinueerd wordt.

Uniserver werkt onder andere samen met: