Nieuws

Een cloud journey met klanten. Iets voor u?

‘Ik weet nu zeker dat een overstap naar de cloud voor ons een veilige sprong in het diepe is’. Dat was één van de reacties van de deelnemers aan de door Uniserver, Advisor ICT Solutions (Advisor) en Equinix georganiseerde kennissessie clouddiensten in het Equinix datacenter in Amsterdam.

Een reactie waar we blij mee zijn en die naadloos aansluit op onze doelstellingen van deze kennissessie: het concreet en tastbaar maken van de cloud voor onze gezamenlijke klanten en laten zien hoe we in ons ecosysteem intensief samenwerken om een 100% beschikbare, betrouwbare en veilige cloud totaaloplossing te bieden.

Presentaties

Om dat over te brengen kregen de vijftien door Advisor uitgenodigde bedrijven op 30 maart jl. figuurlijk een reis door de wereld van de cloud aangeboden. De middag startte met twee interactieve presentaties: één over de onderlinge samenwerking binnen ons ecosysteem en één over de route naar de cloud. Michiel Pronk, Key Accountmanager Uniserver: ‘Onze gezamenlijke ervaring is dat bedrijven tegen een overstap naar de cloud opzien omdat de cloud een abstract containerbegrip voor ze is en ze zich moeilijk kunnen voorstellen welke stappen er nodig zijn om daar te komen. In de presentaties laten we zien dat een cloud totaaloplossing de juiste stip op de horizon is, maar dat de route ernaartoe per bedrijf kan verschillen. Soms is de keuze voor een big bang scenario het beste, soms is het beter om het stapsgewijs aan te pakken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maken we duidelijk dat in ons ecosysteem iedere partner zijn eigen specialisme inbrengt die gebundeld krachtig genoeg zijn om de juiste oplossing te bieden en bedrijven bij de implementatie daarvan op maat te begeleiden .’

Rondleiding en netwerkborrel

Aansluitend op de presentatie kregen de tweeëntwintig vertegenwoordigers van de aanwezige bedrijven een persoonlijke rondleiding door het datacenter van Equinix.

Een stevige wandeling van ruim 25 minuten waarin letterlijk getoond werd hoe de toegangsbeveiliging, de stroomvoorziening, de koeling en de brandpreventie geregeld en redundant geborgd zijn. Michiel: ‘De reacties op de rondleiding zijn altijd positief. Als mensen met eigen ogen zien dat bijvoorbeeld de stroomvoorziening op drie manieren gezekerd is, spreekt dat meer tot de verbeelding dan wanneer we ze dat vertellen. Een van de deelnemers zei: ‘Nu begrijp ik waarom dit voor ons bedrijf de beste toekomstbestendige  keuze is: dit kunnen we zelf nooit zo professioneel en op zo’n hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid organiseren.’

Diversiteit bedrijven

Dat de middag als zeer positief en leerzaam werd ervaren, was mede te danken aan de samenstelling van de groep. Advisor was erin geslaagd om klanten bij elkaar te brengen die zich in verschillende fases van de overstap naar de cloud bevinden. Er waren bedrijven die net gemigreerd waren, bedrijven die vlak voor de beslissing staan en bedrijven die zich nog aan het oriënteren zijn. Tijdens de afsluitende borrel werden dan ook veel ervaringen gedeeld, onderling maar ook met de aanwezige vertegenwoordigers van Uniserver, Advisor en Equinix. Michiel: ‘We kijken absoluut terug op een geslaagde middag. De investeringen in het organiseren van de bijeenkomst betalen zich terug in klanten die ieder op hun eigen manier een stap verder gezet hebben in hun oriëntatie op c.q. migratie naar de cloud. Partners die hun klanten ook op deze interactieve en tastbare manier kennis willen laten maken met de cloud, nodig ik dan ook van harte uit om contact met mij op te nemen. We staan er klaar voor om samen met u en uw klanten in gesprek te gaan.’

Uniserver werkt onder andere samen met: