Nieuws

De opkomst van de cloud: kans of bedreiging voor IT-dienstverleners?

Voor bedrijven die voor de cloud kiezen, is het makkelijker geworden om IT-diensten rechtstreeks af te nemen van leveranciers. Ogenschijnlijk althans. Wij zijn namelijk van het tegendeel overtuigd. De opkomst van de cloud gaat samen met een groeiende behoefte aan security zekerheid en een verdergaande integratie van werkprocessen en IT. En dat gegeven biedt u juist uitgelezen kansen om uit te groeien tot strategisch adviseur van uw klanten.

We weten het allemaal uit onze dagelijkse praktijk. In ons vakgebied is verandering de enige constante factor. De snelheid waarmee de technologie en IT-oplossingen zich blijven ontwikkelen is onverminderd groot. In dat speelveld is het voor individuele mkb-bedrijven ondoenlijk geworden om op eigen kracht bij te blijven, zo is onze ervaring. Laat staan dat ze over de juiste kennis beschikken om een passende IT-strategie te formuleren. Mkb-bedrijven hebben een groeiende behoefte aan goed, gericht advies én aan zekerheid. Maar hoe speelt u daar het beste op in?

Investeren in klant- en vakkennis – implementatie en security

Kennis is het eerste antwoord op die vraag. IT-kennis uiteraard, maar ook kennis over uw klanten en de branches waarin zij opereren. U kunt klanten aan uw organisatie binden door te laten zien dat u exact weet welke nieuwe ontwikkelingen specifiek voor hen relevant en interessant zijn. En door proactief te reageren op veranderingen in hun bedrijfssituatie. Daarnaast moet u ook de kennis en capaciteit in huis hebben om uw advies op te volgen met de best passende diensten en producten (inclusief security oplossingen) en een geruisloze implementatie.

Certificeringen

Klanten die specifieke kennis missen, zoeken naast een passende oplossing naar zekerheid. Ofwel naar een bevestiging dat ze kiezen voor de juiste producten/diensten en voor de juiste IT-dienstverlener. Die zekerheid wordt in de praktijk mede gebaseerd op aantoonbare kwaliteit. Erkende en gecertificeerde IT-dienstverleners worden, zo is onze ervaring, eerder op waarde geschat. Dat geldt overigens ook voor uw relatie met leveranciers. Met de juiste certificeringen wordt u eerder erkend in uw professionaliteit en krijgt u mede daardoor sneller en makkelijker toegang tot de producten van leveranciers.

Investeren in IT-kennissen

Een nauwe samenwerking met leveranciers is ook om een andere reden belangrijk. Immers, wat voor uw klanten geldt, geldt in mindere mate ook voor IT-dienstverleners. Het vraagt veel van uw organisatie om op alle benoemde deelgebieden, IT-kennis, klant- en branchekennis, product- en dienstenportfolio en implementatie, continu voorop te lopen. En er zeker van te zijn dat u de juiste vertaalslag maakt voor uw klanten. Dat lukt het beste als u een samenwerking aangaat met een vaste leverancier op ieder IT-deelgebied dat u bedient. Op die manier creëert u namelijk een krachtig ecosysteem waarin iedere partner zijn eigen specialisme en up-to-date kennis inbrengt en waarin de leverancier doorgaans tekent voor de (door)ontwikkeling van de producten en diensten.

Ecosysteem met gelijkwaardige partners

Onze Uniserver propositie sluit naadloos hierop aan. Wij werken samen met meer dan 100 gespecialiseerde partners en bedienen samen ruim 8.000 klanten. Onze IT-partners brengen de specifieke klant- en branchekennis in en de implementatiekracht. Daarnaast verzorgen ze de integratie van onze cloudoplossingen met andere IT-diensten bij hun klanten. Vanuit onze kennis en expertises dragen wij zorg voor de cloudhosting, certificeringen, contracten, passende, state of the art service oplossingen en investeringen in product- en diensteninnovatie. Equinix zorgt in ons ecosysteem voor professionele datacenters met het hoogste niveau van redundantie. Zo versterken we elkaar en zijn we krachtig, up-to-date en flexibel genoeg om de vraag van de eindklant op maat én kwalitatief goed te beantwoorden. Of de eindklant er nu voor kiest om in één keer over te stappen naar de cloud of fasegewijs.

Kortom, vanuit de inhoudelijke sterke samenwerking binnen een ecosysteem kunt u de rol van strategisch adviseur bij uw klanten claimen en hen op een onderscheidende manier toegevoegde waarde bieden.

Meer weten over partnership met Uniserver? Neem contact met ons op!

Uniserver werkt onder andere samen met: