Nieuws

Mogen we u voorstellen: ons Cloud Service Team

Nick Helsloot en Marc Roeleveld, aangenaam: ons Cloud Service Team én de verpersoonlijking van onze multicloudstrategie. Nick en Marc zorgen ervoor dat de technische en procesmatige voorwaarden ingevuld zijn om u (en uw klanten) de juiste multicloudoplossingen te kunnen bieden. Hoe ze dat doen en welke kennis en ervaring ze daarbij inbrengen, leest u in dit artikel.

Jong én ervaren. Het lijkt een contradictio in terminis, maar toch kenschetsen beide woorden Nick en Marc volledig. Marc, 32 jaar, heeft in verschillende ICT-functies gewerkt bij onder andere G-Star en Boeing. Nick, 26 jaar, deed zijn ICT-ervaring op als systeem- en netwerkbeheerder in de juridische sector. De kans om bij Uniserver de volgende stappen in hun carrière te zetten, grepen ze beiden met twee handen aan. Marc: ‘Ik ben eind vorig jaar via een open sollicitatie hier terechtgekomen: de cloud als werkgebied en de persoonlijke en gedreven uitstraling van Uniserver spreken mij enorm aan. Dat ik nu vorm en inhoud mag geven aan de multicloudstrategie is natuurlijk super uitdagend.’ Nick onderschrijft dat: ‘Geen dag is hier hetzelfde. We hebben geen beheerstaken en krijgen de vrijheid en het vertrouwen om de noodzakelijke multicloud pijlers (uit) te bouwen, in gesprek te gaan met partners en hun klanten over hun cloudbehoeften en blijvend te innoveren, onder andere door trends en ontwikkelingen op de voet te volgen.’

Gestart met invulling van technische voorwaarden

Nick en Marc zijn gestart met het inrichten van routes (cloud exchanges) die het Uniserver netwerk verbinden met de verschillende cloudoplossingen. Nick: ‘Een voorbeeld daarvan is de connectie van Azure (Microsoft) naar de Uniserver cloud. Die routes zijn nodig om een multicloud en de applicaties die erop draaien in te richten en te ondersteunen.’ Marc vult aan: ‘We bieden zo een alles-in-één oplossing en nemen daarmee veel werk uit handen van onze partners en hun klanten. Wij willen én kunnen klanten volledig ontzorgen.’ Nick en Marc beperken zich om die reden technisch niet alleen tot het leggen van verbindingsroutes. Nick: ‘We zijn ook bezig met het ontwikkelen en testen van handige features die het gebruikersgemak van onze multicloudomgeving nog verder vergroten, zoals een dashboard waarop de status van diensten en cloudoplossingen zichtbaar zijn.’

Inspelend op uw vraag

Behalve in de techniek, verdiepen Nick en Marc zich ook in vragen van partners en klanten. Ze werken daarin nauw samen met hun collega’s van sales- en accountmanagement. Nick: ‘We zitten met partners en klanten om tafel om hun behoeftes en workloads in kaart te brengen. Met die informatie ontwerpen we de ideale multicloudoplossing voor ze.’ Marc: ‘We denken mee en adviseren. En als de klant een keuze gemaakt heeft, zorgen wij ervoor dat onze operationele afdelingen met de inrichting, de implementatie en het beheer aan de slag gaan.’

Om meer bekendheid te geven aan de kansen en mogelijkheden die een multicloud biedt, organiseert Uniserver dit jaar een aantal kennissessies voor partners. De eerste sessies staan reeds gepland. Nick: ‘We willen onze partners laten zien en ervaren wat de multicloud ontwikkelingen en mogelijkheden zijn, het liefst aan de hand van vragen en klantcases.’ Marc besluit: ‘De sessies zijn laagdrempelig, praktisch en worden afgesloten met een hapje en drankje. Partners die hierin geïnteresseerd zijn, nodigen we van harte uit om contact met Uniserver op te nemen. We gaan graag voor én met ze aan de slag.’

Uniserver werkt onder andere samen met: