Nieuws

Wat betekent Uniserver voor u in 2018

Aan onze ambitie is niets veranderd. Als dé Nederlandse specialist in IaaS-infrastructuren wil Uniserver de beste cloudoplossingen bieden via één portaal. Oftewel wij maken complexe IT simpel. Wat we doen om die ambitie ook in 2018 weer voor u waar te maken, deelt Ronald Bezuur, Managing Director, in dit artikel graag met u.

‘Als ik het kort samenvat, gaan we in 2018 gestaag, doelbewust en geïnspireerd verder op de ingeslagen multicloud-weg. We blijven investeren in de verbetering van onze dienstverlening en in de samenwerking met onze partners. Tegelijkertijd dagen we onszelf uit om te innoveren en outside-in na te denken over cloudoplossingen van de toekomst. Het wordt een spannend en vernieuwend jaar voor ons en onze partners’ vertelt Ronald.

Multicloud strategie in de praktijk

Uniservers keuze voor de multicloudstrategie komt voort uit de overtuiging dat één cloudoplossing niet langer voldoende is om de (toekomstige) behoeften van partners en klanten goed in te vullen. Ronald: ‘Daarom willen we, samen met onze partners, klanten op het juiste moment op hun specifieke workloads afgestemde multicloud en workspaces kunnen bieden. In 2017 hebben we intern hiervoor de noodzakelijke technische en operationele voorwaarden ingevuld, onder andere door extra mensen in te zetten en door de aankoop van XtraDesktop. Vanaf het vierde kwartaal werken een aantal medewerkers aan het daadwerkelijk ontwikkelen en implementeren van onze multicloud diensten bij klanten. In 2018 zet Uniserver ook extra dedicated resources in op innovatie. Ronald: ‘De technische ontwikkelingen in de ICT gaan sneller dan ooit, dat hoef ik niemand uit te leggen. Wij willen voorop blijven lopen in de markt door

proactief op die ontwikkelingen in te spelen: door te investeren in nieuwe, veelbelovende technieken en daarmee de cloudoplossingen voor overmorgen te ontwikkelen.’

Blijvende aandacht voor optimaliseren kwaliteit

Naast een focus op de multicloud en workspaces, blijft Uniserver ook continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Ronald: ‘Kwaliteit staat bij ons voorop, daar zullen we in 2018 nog meer op inzetten. We nemen alle noodzakelijke maatregelen die aan dat streven bijdragen. We voeren technische upgrades uit die extern wellicht minder zichtbaar zijn en technische en procesmaatregelen die onze samenwerking met partners en klanten merkbaar moeten verbeteren.’ Voorbeelden daarvan zijn het platform voor eenvoudige workspaces en VDI-oplossingen dat Uniserver gaat aanbieden aan partners met een dedicated team en de assurance verklaring ISAE 3402 die Uniserver recent ontving van BDO. Daarnaast voert Uniserver het onboarden van nieuwe workloads op de Uniserver-infrastructuur voortaan als een project uit. Ronald: ‘We hebben daarvoor een projectorganisatie ingericht die alleen verantwoordelijk is voor het onboardingsproces en zich dus volledig kan focussen op efficiënte en geruisloze implementaties.’

Samen met partners – partnerprogramma

Om de samenwerking met partners te intensiveren, geeft Uniserver in 2018 ook verdere invulling aan het partnerprogramma Scale up. Ronald: ‘We ondersteunen onze partners met concrete middelen, kennis en capaciteit in onder andere marketing en communicatie. Door samen op te trekken in de bewerking van de Nederlandse markt, groeien we samen nog sneller en kunnen we nog meer bedrijven ondersteunen met de beste cloudoplossingen via één portaal. En daar doen we het tenslotte allemaal voor.’

Uniserver werkt onder andere samen met: