Slide background

Software & Uniserver

Software vormt de specie tussen alle componenten in de Cloud van Uniserver en met elke server die de cloud groeit, elke partner die een bewerking uitvoert of elke eindgebruiker die een werkplek opstart is er software betrokken bij de verwerking, administratie, facturatie of aansturing.
Zonder Software bestaat onze cloud uit losse eilanden en hebben we geen diensten maar alleen techniek.

Context
De volledige Cloud van Uniserver is opgebouwd aan verschillende componenten van virtualisatie (VMWare) tot Storage (3Par) maar ook extra diensten als Back-up, Netwerk, Disaster Recovery, Firewall, STaaS, etc.
Componenten die we soms zelf ontwikkelen, maar veelal ook ‘inkopen’ van grote leveranciers in de markt – denk aan VMWare, HP, Zerto en Veeam – maar waar Uniserver wel de experts voor heeft om alle componenten optimaal met elkaar te verbinden tot een van de beste en snelste cloud van Uniserver.
Voor elk component in de keten geldt dat het uiteindelijk onze partner is dit stukje wil afnemen, aanspreken, gebruiken of inzetten. Uniserver levert het platform en de Cloud, de partner bouwt een dienst voor een eindgebruiker. Software is hierin een – of eigenlijk – de centrale pijler.

Maar wat hebben jullie dan aan Software?
Er is zichtbare software (voorkant) – die de meeste partners en medewerkers zien – en onzichtbare software (achterkant) – die de specie vormt maar waar eigenlijk niemand mee in aanraking komt.
Aan de voorkant staat MijnUniserver. Een volledig eigen geschreven stuk software waarmee we onze klant de regie geven over de eigen Cloud en waarin ook User Experience centraal staat.
Van het direct en realtime afnemen van nieuwe resources (servers) tot het inzien van alle lopende contracten, aangemaakte contactpersonen, back-up status en inzicht in cases.
MijnUniserver is het portaal voor alle honderden partners van Uniserver en een systeem waar per dag honderden contactpersonen op inloggen. Van inkopers (servers) tot Financiële Administraties en van Technisch Beheerders tot Account Managers, alle afdelingen waar een partner uit bestaat.
Op de achtergrond is er – met heel veel software – een hele grote tunnel gebouwd tussen alle verschillende componenten waar onze Cloud uit bestaat.
Want een partner die een server afneemt daarvan moet wel het gebruik en verbruik worden gemeten, en als er in de back-up iets is afgerond wil de partner dit wel kunnen zien in MijnUniserver. Maar ook als een medewerker een actie uitvoert – bijvoorbeeld een update aan een Case – dan kan het best zo zijn dat dit over tientallen systemen verspreid moet worden.
Data moet altijd kloppen en realtime beschikbaar zijn. Niet alleen de techniek hangt hier van af – wat is de capaciteit, wat is er in gebruik – maar ook facturatie. Wordt alles wel gefactureerd, heeft de partner een spike gehad in verbruik?

Toekomst
We geloven in de integratie van verschillende andere clouds in ons dienstporfolio en dat wij als Uniserver onze partners een centrale orchestratie tool geven via welke zij alle Clouds eenvoudig kunnen beheren.
Maar niet alleen op het gebied van techniek, maar juist ook op het gebied van contract en billing.
Met de groei van Uniserver – onze eigen cloud – maar ook de integratie van andere clouds om ons heen – moeten niet alleen steeds meer systemen worden uitgelezen, maar neemt ook de hoeveelheid data exponentieel toe.
Data die verwerkt moet worden tot informatie, ontsloten in nieuwe functionaliteit aan de voorkant, verwerkt tot centrale factuur, als basis dient voor keuzes van het management, etc.
Zonder Software bestaat de cloud uit losse eilanden en hebben we geen diensten maar alleen techniek.

  • Software is de specie tussen alle componenten in de Cloud
  • De hoeveelheid componenten neemt toe, als ook de Clouds waarmee we willen koppelen
  • Software staat centraal op de voorgrond en op de achtergrond
  • We werken in korte iteraties aan verbeteringen op alle vlakken. Van nieuwe knoppen voor de klant, tot versnelling van de verwerkers (data).
  • Software wordt per dag gebruikt door honderden gebruikers, van tientallen verschillende partners en alle medewerkers van Uniserver
  • Elke server waar de Cloud uit bestaat, wordt aangemaakt vanuit de software
  • Elke factuur die wordt verstuurd wordt samengesteld, opgesteld, gecontroleerd & verstuurd vanuit onze eigen software
  • Elke Software Engineer werkt aan alle componenten, alle software
  • Elk componenten heeft zijn eigen API of manier van toegang. Van REST tot XML en van SOAP tot ruwe http Calls.

Talen & Systemen
C#, Razor, KnockoutJS, MVC .NET, MSSQL, ESB, RabbitMQ, Services, PowerShell

Componenten (software koppelingen)
VMWare, Zerto, Veeam, PernixData, AccountView, vCOPS, 3PAR, PRTG