Multicloud & AVG

De Europese privacywetgeving (AVG/GDPR) en de multicloud versterken elkaar. Waar de AVG wettelijke kaders geeft voor dataopslag en dataverkeer, biedt de multicloud alle mogelijkheden om te kiezen waar data staat. En hoe paradoxaal het ook klinkt, juist die keuzevrijheid in de cloud is voor jou en jouw klanten dé springplank naar uitgebalanceerd datamanagement, AVG-compliance en innovatie.

4 mei 2018 door Abigail Jessurun

Een perfect duo


De Europese privacywetgeving (AVG/GDPR) en de multicloud versterken elkaar. Waar de AVG wettelijke kaders geeft voor dataopslag en dataverkeer, biedt de multicloud alle mogelijkheden om te kiezen waar data staat. En hoe paradoxaal het ook klinkt, juist die keuzevrijheid in de cloud is voor jou en jouw klanten dé springplank naar uitgebalanceerd datamanagement, AVG-compliance en innovatie. 

Een spagaat tussen privacybescherming

en schaalbaarheid?gdpr.jpg

Voor klanten kan het een dilemma zijn. Om te voldoen aan de wettelijke eisen van de AVG, die op 25 mei van kracht wordt, hebben ze een sluitend privacy- en databeleid nodig. Een beleid dat helder maakt hoe en waar de privacygevoelige informatie opgeslagen wordt, maar dat ook antwoord geeft op vragen als hoe deze data beveiligd wordt en voor de juiste mensen toegankelijk gemaakt wordt. Tegelijkertijd zoeken jouw klanten in toenemende mate naar flexibiliteit en schaalbaarheid van hun ICT-infrastructuur, zowel in capaciteit als in kosten. Vanuit het oogpunt van de AVG lijkt on-premises of een private cloud de beste oplossing, vanuit het oogpunt van flexibiliteit lijkt dat voor sommige workloads een public cloud te zijn. Maar is het wel noodzakelijk om één universele keuze voor alle data te maken? Of zijn klanten beter af met een combinatie van verschillende clouds?

De Uniserver multicloud: het beste uit twee werelden

Uniserver multicloud verenigt het beste uit deze werelden en maakt het mogelijk om een optimale infrastructuur in te richten die aansluit bij het datalandschap en het privacy- en databeleid van klanten én voldoet aan criteria zoals flexibiliteit, schaalbaarheid, redundantie en veiligheid. Kiest jouw klant voor de Uniserver multicloud dan bepaalt hij feitelijk zelf waar hij data en workloads op wenst te slaan en waar deze beheerd worden. Data en workloads die bijvoorbeeld zeer schaalbaar moeten zijn, kunnen worden ondergebracht in een of meerdere publieke cloud(s).

Bedrijfskritische en privacygevoelige data en workloads worden ondergebracht op ons Uniserver platform, dat in Nederland gevestigd is, compliant is aan de AVG/GDPR en auditable is. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen we jou en jouw klant uiteraard helpen bij het maken van de juiste keuzes, onder andere door concreet te maken wat de voordelen van de verschillende clouds zijn waarmee wij werken en wat de gevolgen zijn van opslag van data in bijvoorbeeld Amerika. Een belangrijk onderwerp, temeer omdat op 23 maart jl. de zogenaamde Cloud Act in werking is gegaan. Deze wet verplicht Amerikaanse providers om desgevraagd data van burgers aan autoriteiten over te dragen, ongeacht of die data binnen of buiten de Verenigde Staten zijn opgeslagen. Hoe deze wet zich verhoudt tot de AVG zal de praktijk uitwijzen, wij volgende de ontwikkelingen hierin uiteraard nauwgezet.

AVG, check. Datamanagement, check. Multicloud, check. Innovatie, kans!

gebruik van Uniserver multicloud biedt klanten een springplank naar goed datamanagement en naar blijvende AVG-compliance. En zelfs naar meer. Immers, een overstap naar een multicloud vraagt om een onderverdeling van data en workloads in verschillende klassen, wat bijdraagt aan een sluitend privacy- en databeleid. Bovendien kan een data- en workloadhuishouding die op orde is, gebruikt worden voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten en voor nog veiliger online samenwerken, zonder dat daarbij privacyregels overschreden worden.

We maken de multicloud simpel

In de uitvoering maken we de multicloud voor jou en jouw klanten zo simpel mogelijk. De toegang tot ons Uniserver platform blijft zoals die nu is. Voor de data en workloads die op een public cloud komen te staan, leggen we via UniConnect een gecontroleerde en veilige verbinding met andere clouds in binnen- en buitenland, inclusief passende beveiligingsdiensten zoals DDoS detectie en Disaster Recovery mogelijkheden.

Meer informatie over multicloud en AVG? Bezoek dan op 25 mei a.s. onze stand op ICT2018 (standnummer 23) of neem telefonisch contact met ons op.

Hier gaat de content verder...

Abigail Jessurun

MarCom Specialist

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op.

Direct een afspraak maken

072 - 572 56 46