Customer Succes Teams

Jouw commerciële doelstellingen en klanten zijn de onze! Dus staan we binnenkort met een multidisciplinair team voor je klaar om jou maximaal te ondersteunen. Het hoe en waarom lees je hier.

24 april 2018 door Abigail Jessurun

Jouw doelen zijn onze doelen!

Jouw commerciële doelstellingen en klanten zijn de onze! Dus staan we binnenkort met een multidisciplinair team voor je klaar om jou maximaal te ondersteunen. Het hoe en waarom lees je hier.

Customer Success Teams. Dat is de naam van de multidisciplinaire teams die wij binnenkort in de samenwerking met onze partners introduceren. Het Customer Success Team wordt jouw eerste aanspreekpunt in de (commerciële) samenwerking met Uniserver en bestaat uit een Accountmanager, Pre-sales Consultant, Customer Success Manager en diverse specialisten, die aansluitend op de klantvraag toegevoegd worden.

Pepijn van Straelen, Customer Care Manager, vertelt. ‘Wij willen in alle fases van onze partnersamenwerking, van marketing & sales tot de operationele uitvoering van onze diensten, een hoge toegevoegde waarde leveren en dus maximaal bijdragen aan het behalen van de (commerciële) doelstellingen van onze partners. We kunnen daarin nog beter worden als we de behoeften van de klanten van onze partners beter kennen en begrijpen: als we het verhaal achter die bedrijven kunnen doorgronden. In de Customer Success Teams maken we tijd en capaciteit vrij om de samenwerking met onze partners te intensiveren en alle relevante klantinformatie intern in de betrokken uitvoerende teams en werkprocessen goed te borgen.’

Wat betekent zo’n Customer Success Team in de praktijk?

Om te duiden wat we daarmee bedoelen, schetst Pepijn twee praktijkvoorbeelden. ‘Als we bijvoorbeeld van een klant exact weten wat zijn bedrijfskritische workloads zijn en op welke servers de daarbij behorende data staan, kunnen we nog pro-actiever communiceren over onderhoud- en/of storingsmeldingen. Tevens kunnen we op basis van deze kennis de monitoring inrichten op klantniveau en daarmee escalaties voorkomen. En als we in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij een verkooptraject, kan het Customer Success Team vanuit onze specialistische cloudkennis nog gerichter advies geven over de inhoud en de volgtijdelijkheid van de stappen die de klant kan zetten in zijn cloudjourney. Of heel gericht antwoord geven op hele specifieke klantvragen.’

Wat levert dat jou op?

De Customer Success Teams worden primair ingedeeld op branches, partnerprofielen en het product- en dienstenportfolio (cloudinfrastructuur (SaaS-oplossingen) of kantoorautomatisering). Hierdoor worden kennis, ervaring en contactmomenten gecentraliseerd. Een Customer Success Team wordt als het ware onze vooruitgeschoven post naar partners toe en intern de linking pin in onze dienstverlening. Maar wat levert dat jou als partner uiteindelijk op? Pepijn: ‘Meer pro-activiteit in de samenwerking, meer onderling begrip, een hogere klanttevredenheid en – als resultante daarvan – meer omzet. Er zal vaker onderling contact zijn, de informatie die we delen zal gerichter en dus relevanter zijn en de samenwerking tussen onze organisatie en die van onze partners zal zich ontwikkelen tot een multi level partnership. Ik ga ervoor dat partners over een jaar concluderen dat we elkaar op alle niveaus in de organisatie kennen en regelmatig gesproken hebben. En dat we samen nog succesvoller zijn geworden in de markt.’

In gesprek met jou!

Het idee voor de Customer Success Teams is ontstaan in gesprekken met partners. En ook in de aanloop naar de start van de teams stemmen we graag met onze partners hierover af. Pepijn: ‘We maken in de komende tijd nog een rondje langs onze partners om het net aan samenwerkingswensen en -behoeften op te halen. Maar als je als partner nu direct al ideeën, opmerkingen of vragen hebt, nodig ik je van harte uit om contact met mij of je accountmanager op te nemen. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan.’

Abigail Jessurun

MarCom Specialist

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op.

Direct een afspraak maken

072 - 572 56 46