Het nieuwe (samen)werken schept nieuwe kansen!

Tijdens het seminar ‘Het nieuwe(samen)werken’ gaven Uniserver, VMware en Fondo op 15 november jl. voor een zaal vol partners presentaties over de oplossingen en kansen die UniWorkspace jouw klanten biedt. In dit artikel vatten we kort de belangrijkste take aways van die middag samen en nodigen we je van harte uit om gezamenlijk een klantcase uit te werken.

3 december 2018 door Abigail Jessurun

Tijdens het seminar ‘Het nieuwe(samen)werken’ gaven Uniserver, VMware en Fondo op 15 november jl. voor een zaal vol ICT-dienstverleners presentaties over hoe zij hun klanten kunnen faciliteren bij het nieuwe werken. In dit artikel vatten we kort de belangrijkste take aways van die middag samen en nodigen we je van harte uit om gezamenlijk een klantcase uit te werken.

‘Het grote voordeel: de werkplek is OS en device onafhankelijk’

Yannick de Lange, Devops Manager

Het is een bekend gegeven. De werkbehoeften van medewerkers en dus organisaties veranderen en flexibiliseren. Thuiswerken, onderweg werken en werken buiten reguliere kantoortijden zijn daar voorbeelden van, maar ook de wens om een eigen device te kunnen kiezen (BYOD) groeit. Deze ontwikkelingen stellen organisaties voor nieuwe keuzes ten aanzien van hun werkplekbeleid. En dat is precies de reden waarom wij in samenwerking met VMware en Fondo de nieuwe dienst UniWorkspace ontwikkelden. UniWorkspace geeft antwoord op de hierboven geschetste behoeften van organisaties en biedt jou daarmee de kans om je toegevoegde waarde bij je klanten nog meer te vergroten.

 

Voordelen Workspace

Tijdens het seminar legde Yannick de Lange van Uniserver uit hoe Workspace technisch en procesmatig ingeregeld is op ons Uniserver platform. Ook stond hij stil bij het grote voordeel van Workspace: de werkplek is OS en device onafhankelijk, het kan altijd geïmplementeerd worden ongeacht waar applicaties staan (cloud of on-premises), inclusief legacy.

Aansluitend daarop lichtte Ton Hermes van VMware toe hoe Workspace je in staat stelt om je klanten te laten werken op de door hen gewenste manier: vanaf ieder apparaat, vanuit iedere plaats en met iedere applicatie. In de praktijk levert dit niet alleen efficiency en flexibiliteit op maar ook een kostenbesparing op.

 

Workspace in de praktijk

Last but not least presenteerde Joris Adriaanse van Fondo een aantal praktijkvoorbeelden, zoals de distributiecentra van AH waar rugged devices, zoals handscanners, dankzij Workspace direct geïntegreerd zijn in de werkplekomgeving van medewerkers. Uit de voorbeelden bleek niet alleen dat Workspace een werkplekoplossing biedt die flexibel is en ingericht kan worden op het optimale werkproces, maar ook dat het eenvoudig is in gebruik en in beheer.

Benieuwd naar FONDO?
Lees hier meer over onze partner

GO

Demo en klantcase

We sloten het seminar af met de uitnodiging om in gesprek te gaan over hoe deze nieuwe propositie het beste ingepast kan worden in het dienstenportfolio van partners en met de aanbieding om een klantcase uit te werken in een concrete demo. Getuige het aantal partners dat hier direct enthousiast op intekende, werd dat goed ontvangen.
 

Uiteraard kun ook jij hier gebruik van maken! We nodigen je van harte uit om aan te melden voor het maken van een demo. Mocht je eerst wat meer informatie willen, kun je altijd contact opnemen met onze account managers via 072 - 572 56 46 en sales@uniserver.nl.    

Abigail Jessurun

MarCom Specialist

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact met ons op.

Direct een afspraak maken

072 - 572 56 46