skip to Main Content

Uniserver: ‘Dienst Overname platformen is startpunt voor bredere samenwerking

Uniserver: ‘Dienst Overname platformen is startpunt voor bredere samenwerking

“Wij leveren de motor voor de IT van een organisatie én zorgen ervoor dat die veilig is. De IT’er zit nog altijd achter het stuur en heeft nu een krachtige motor waarmee hij sneller en flexibeler kan manoeuvreren.”

Alkmaar, 23 augustus 2022

Uniserver: ‘Dienst Overname platformen is startpunt voor bredere samenwerking’

Voor veel organisaties wordt het steeds lastiger om op basis van de eigen IT-infrastructuur mee te gaan in de steeds sneller veranderende behoeften en eisen van hun klanten. Uniserver, dat onder meer MSP’s en ISV’s ondersteunt met zijn Nederlandse hybride cloudplatform, heeft daarom de dienst ‘Overname platformen’ gelanceerd. Deze dienst is gebaseerd op ruim drie jaar ervaring van Uniserver in het overnemen van IT-platformen. Organisaties met een eigen IT-platform kunnen met behulp van de dienst hun IT voortaan inzetten om de business te ondersteunen. Uniserver vernieuwt bij een overname van een IT-platform de IT-infrastructuur, helpt kostenbesparingen te realiseren en vergroot de wendbaarheid van organisaties met hybride, flexibele clouddiensten, vertellen Managing Director Yannick de Lange en CFO Anyes Krijnen.

De dienst mag dan nieuw zijn, het overnemen van IT-platformen is dat zeker niet voor Uniserver. De Lange is de afgelopen drie jaar vanuit de commerciële kant al druk bezig geweest met het overnemen van platformen van andere organisaties. Voorbeelden zijn Detron (2019), Micros Internetdiensten (2020), Soluno BC (2021) en Stepco (2022). “De techniek hiervoor hebben we al en is niet heel anders dan we al langer gebruiken voor ons eigen hybride cloudplatform”, stelt De Lange. “Bij Overname platformen als dienst speelt echter meer dan alleen technologie mee. Natuurlijk moet de technologie kloppen en moet je het vertrouwen hebben van onder meer de technische stakeholders van een partner. Maar financiële aspecten spelen ook een grote rol. Uniserver is in staat om een uitstekende technische oplossing te leveren tegen lagere kosten – minimaal 10 procent – en met meer flexibiliteit.” Voor de financiële kant heeft Uniserver ook voldoende kennis en ervaring in huis, in de persoon van CFO Anyes Krijnen. Voordat ze bij Uniserver terecht kwam, heeft Krijnen als Corporate Finance Adviseur en (onder meer bij ING) als overname-expert veel overnamefinancieringen begeleid. “Die kennis kan ik nu inzetten bij Uniserver rondom diverse typen overnames.”

“Wij leveren de motor voor de IT van een organisatie én zorgen ervoor dat die veilig is. De IT’er zit nog altijd achter het stuur en heeft nu een krachtige motor waarmee hij sneller en flexibeler kan manoeuvreren.”

Alkmaar, 23 augustus 2022

Uniserver: ‘Dienst Overname platformen is startpunt voor bredere samenwerking’

Voor veel organisaties wordt het steeds lastiger om op basis van de eigen IT-infrastructuur mee te gaan in de steeds sneller veranderende behoeften en eisen van hun klanten. Uniserver, dat onder meer MSP’s en ISV’s ondersteunt met zijn Nederlandse hybride cloudplatform, heeft daarom de dienst ‘Overname platformen’ gelanceerd. Deze dienst is gebaseerd op ruim drie jaar ervaring van Uniserver in het overnemen van IT-platformen. Organisaties met een eigen IT-platform kunnen met behulp van de dienst hun IT voortaan inzetten om de business te ondersteunen. Uniserver vernieuwt bij een overname van een IT-platform de IT-infrastructuur, helpt kostenbesparingen te realiseren en vergroot de wendbaarheid van organisaties met hybride, flexibele clouddiensten, vertellen Managing Director Yannick de Lange en CFO Anyes Krijnen.

De dienst mag dan nieuw zijn, het overnemen van IT-platformen is dat zeker niet voor Uniserver. De Lange is de afgelopen drie jaar vanuit de commerciële kant al druk bezig geweest met het overnemen van platformen van andere organisaties. Voorbeelden zijn Detron (2019), Micros Internetdiensten (2020), Soluno BC (2021) en Stepco (2022). “De techniek hiervoor hebben we al en is niet heel anders dan we al langer gebruiken voor ons eigen hybride cloudplatform”, stelt De Lange. “Bij Overname platformen als dienst speelt echter meer dan alleen technologie mee. Natuurlijk moet de technologie kloppen en moet je het vertrouwen hebben van onder meer de technische stakeholders van een partner. Maar financiële aspecten spelen ook een grote rol. Uniserver is in staat om een uitstekende technische oplossing te leveren tegen lagere kosten – minimaal 10 procent – en met meer flexibiliteit.” Voor de financiële kant heeft Uniserver ook voldoende kennis en ervaring in huis, in de persoon van CFO Anyes Krijnen. Voordat ze bij Uniserver terecht kwam, heeft Krijnen als Corporate Finance Adviseur en (onder meer bij ING) als overname-expert veel overnamefinancieringen begeleid. “Die kennis kan ik nu inzetten bij Uniserver rondom diverse typen overnames.”

Wat komt er bij de overname van een platform kijken?
Anyes Krijnen: “Naast het technische is er het financiële aspect. En er zijn vaak meer partijen bij betrokken dan je denkt. Je haalt toch assets uit een organisatie wanneer je een platform overneemt. Er zijn mogelijk gevolgen voor de liquiditeit, voor de cash flow. Daar kunnen externe stakeholders zoals banken ook een mening over hebben. Je moet als gesprekspartner tonen dat je daar rekening mee houdt. En het kan een behoorlijke impact hebben op een organisatie wanneer je een onderdeel afstoot. Het is belangrijk om daar voldoende aandacht aan te besteden.”

“We doen wat we altijd doen: vanuit onze hybride cloud-infrastructuur leveren we diensten die het fundament vormen voor diensten die onze partners hun eindklanten bieden.”

Zitten er grote verschillen tussen ad hoc overnames en het overnemen van een platform als dienst?
Yannick de Lange: “Het woord ‘overname’ maakt het misschien groter dan het is. Het is tenslotte geen bedrijfsovername. We doen wat we altijd doen: vanuit onze hybride cloud-infrastructuur leveren we diensten die het fundament vormen voor diensten die onze partners hun eindklanten bieden. Dat is vrij standaard. Daar kunnen wel aspecten bij komen kijken zoals het overnemen van hardware of datacentercontracten. Je hebt dan ook gesprekken op directieniveau over bijvoorbeeld de waarde van assets en het bedrag dat wij daarvoor uitkeren. Het is zeker geen groter spel, maar misschien wel een iets ander spel. De route ernaartoe is echter vrijwel gelijk aan die van elk ander commercieel traject.”

Zijn de financiële risico’s voor Uniserver groter?
Krijnen: “Dat niet. Maar we moeten wel kijken hoe overgenomen hardware nog in te zetten is. Wat is de waarde, de kwaliteit? Is de hardware één jaar oud, of vier jaar? Kan het op andere wijze bij Uniserver ingezet worden? Dat nemen we mee in onze calculatie van de TCO om te bepalen of we het rendabel voor onszelf kunnen maken. We hebben hierin ook een goede partner in HP Enterprise, die ons van advies kan voorzien.”

Wat zijn redenen voor bedrijven om een platform over te laten nemen?
De Lange: “De basis voor het uitbesteden van je eigen IT-infrastructuur is altijd dat er een ‘need’ moet zijn. Het kan zijn dat een organisatie de vraag van zijn eindklanten sneller ziet veranderen dan bij te houden is met het eigen platform. Om sneller te transformeren, geld en IT-personeel vrij te spelen, kan het laten overnemen van je platform interessant zijn. Een andere reden kan zijn dat je platform aan vernieuwing toe is en er een grote investering aan zit te komen. Als je dat geld niet hebt of elders nodig hebt, is dat een goede financiële reden.”

Waarom zou een organisatie een platform aan Uniserver uitbesteden?
De Lange: “We zijn de grootste aanbieder van een puur Nederlands hybride cloudplatform, gebouwd op technologie van VMware. Dat doen we al sinds 2007. We hebben de kennis en ervaring, we hebben de schaalgrootte en kunnen dit goedkoper, sneller en meer schaalbaar doen. Als een IT-platform de motor onder de motorkap is, dan is die van ons zowel technisch als contractueel op alle gebieden beter. En wij beperken ons ook tot die motor.”

Uniserver heeft de afgelopen jaren een aantal grotere platformen overgenomen van IT-bedrijven. Maar deze dienst is toch bedoeld voor elk soort organisatie?
De Lange: “Voorop staat dat we een partner-model blijven hanteren. We gaan niet de eindgebruikers van onze kanaalpartners direct bedienen. Maar je hebt ook midmarket bedrijven met een vrij groot infra-platform, die in de basis dezelfde uitdagingen kunnen hebben als een MSP of ISV. Hen kunnen we ook helpen. Op dit gebied lopen er al diverse trajecten. We zullen daar wel altijd een IT-partner bij betrekken, die een deel van de ondersteuning van die partij voor zijn rekening kan nemen.”

Hoe neem je de vrees weg dat een organisatie met het uitbesteden van een platform de grip op zijn IT verliest?
Krijnen: “Wij verzorgen alleen de IT-infrastructuur. De IT-afdeling van een organisatie blijft altijd ‘in control’ over alle aspecten van hun IT. Zij houden meer tijd over om zich te richten op de digitale transformatie en innovatie. Bovendien worden vraagstukken zoals security ook steeds complexer. Denk maar aan de impact van bijvoorbeeld de Log4J-kwetsbaarheid eind 2021. Op een gegeven moment wordt de complexiteit van dergelijke security-vraagstukken te groot. Wij faciliteren ook op dat gebied. Wij leveren de motor voor de IT van een organisatie – MSP, ISV, midmarket – én zorgen ervoor dat die veilig is. De IT’er zit nog altijd achter het stuur en heeft nu een krachtigere motor waarmee hij sneller en flexibeler kan manoeuvreren.”

De Lange: “Een technisch team vindt het altijd spannend om een motor die ze zelf gebouwd hebben te vervangen door die van een ander. Uiteindelijk wordt een deal commercieel besloten, maar het vertrouwen aan de technische kant moet er altijd zijn. Is dat er niet, dan kan zo’n deal niet doorgaan. Dan ga je geforceerd een andere motor in een auto zetten en dat werkt niet. Wij moeten tonen dat onze motor het vertrouwen waard is. Onze techneuten en die van een partner komen hierin over het algemeen vrij snel tot elkaar.”

Krijnen: “Uiteindelijk zoek je als organisatie ook een partner die jou verder brengt, waar je op gelijk niveau mee kan praten. Die kennis en expertise kunnen wij bieden. Wij hebben hier een grote groep engineers met veel knowhow. Het is voor IT’ers van een organisatie die zijn infra wil afstoten, ook fijn om te weten dat de nieuwe motor afkomstig is van een organisatie die weet waar ze het over heeft.”

“Uiteindelijk willen wij partners in hun hele cloud journey ondersteunen.

Welke verdere plannen heeft Uniserver met de dienst Overname platformen?
De Lange: “De dienst is een startpunt. We lossen er een probleem mee op. Dat kan zijn dat de techniek van een partner stabieler wordt, dat ze geld vrijspelen voor andere investeringen, of dat ze meer schaalbaar zijn. Zo helpen wij bijvoorbeeld partners met het verplaatsen van hun workloads van hun oudere platform naar dat van ons. Tegelijkertijd zijn we op andere assen actief. Zo bekijken we altijd of we samen met de andere labels binnen de Uniserver Group – CloudNation (public cloud) en RevoData (AI & data) – eindklanten van een partner kunnen helpen bij het beter ondersteunen van hun behoeften. Denk aan sneller of flexibeler innoveren om hun eindklanten beter te bedienen.”

Krijnen: “Uiteindelijk willen wij partners in hun hele cloud journey ondersteunen. Dat is wat wij met al onze labels kunnen bieden. Zo kan Overname platformen het begin zijn van een bredere samenwerking.”

Terug naar alle artikelen

Wij brengen de kracht
van de cloud naar de
Nederlandse markt!

Wat we doen
Back To Top
Uniserver