skip to Main Content

Een Managed Service Provider is van vele markten thuis

Een Managed Service Provider is van vele markten thuis

“Een klassieke leveranciersrelatie werkt bij dit type diensten niet. Dat komt onder andere omdat het té belangrijk is voor je eindklanten dat deze dienst het altijd doet.”

Alkmaar, 6 oktober 2022

Een Managed Service Provider is van vele markten thuis

Mijn naam is Hans Hendrikx, ben zo’n 30 jaar actief in de IT-markt. Van oorsprong in IT-outsourcing en daarna 12 jaar als mede-eigenaar van een Managed Service Provider (MSP). De laatste jaren zie ik MSP’s worstelen met strategische keuzes in hun portfolio vanwege de continu veranderende marktomstandigheden. In dit blog geef ik mijn visie hierop.

IT is voor de eindgebruiker door de jaren heen steeds eenvoudiger en gebruikersvriendelijker geworden. IT-delivery daarentegen wordt steeds complexer. Dat komt onder andere, omdat er niet meer één IT-omgeving bestaat. Functionaliteiten voor de eindgebruiker komen steeds vaker uit de cloud, van allerlei aanbieders. Dit moet op een eenduidige, gebruikersvriendelijke én veilige manier aan eindgebruikers worden aangeboden. De MSP’er van tegenwoordig doet er dus goed aan om van vele markten thuis te zijn.

“Een klassieke leveranciersrelatie werkt bij dit type diensten niet. Dat komt onder andere omdat het té belangrijk is voor je eindklanten dat deze dienst het altijd doet.”

Alkmaar, 6 oktober 2022

Een Managed Service Provider is van vele markten thuis

Mijn naam is Hans Hendrikx, ben zo’n 30 jaar actief in de IT-markt. Van oorsprong in IT-outsourcing en daarna 12 jaar als mede-eigenaar van een Managed Service Provider (MSP). De laatste jaren zie ik MSP’s worstelen met strategische keuzes in hun portfolio vanwege de continu veranderende marktomstandigheden. In dit blog geef ik mijn visie hierop.

IT is voor de eindgebruiker door de jaren heen steeds eenvoudiger en gebruikersvriendelijker geworden. IT-delivery daarentegen wordt steeds complexer. Dat komt onder andere, omdat er niet meer één IT-omgeving bestaat. Functionaliteiten voor de eindgebruiker komen steeds vaker uit de cloud, van allerlei aanbieders. Dit moet op een eenduidige, gebruikersvriendelijke én veilige manier aan eindgebruikers worden aangeboden. De MSP’er van tegenwoordig doet er dus goed aan om van vele markten thuis te zijn.

Strategische heroverwegingen

Mijn stelling is dat je als MSP’er onmogelijk in alle benodigde disciplines expert kunt zijn. Dat is wel nodig om voldoende continuïteit in de dienstverlening aan je klanten te leveren, inclusief alle benodigde garanties en certificeringen. Dat geldt ook voor interne IT-organisaties. In de markt van MSP’s zie je ook dat dit de consolidatie aanjaagt én tot strategische heroverwegingen van deze bedrijven leidt. Een heroverweging op basis van de vraag: welke expertise heb ik zelf in huis nodig, en voor welke expertise ga ik samenwerken met een partner? Veel eindklanten zullen blijven vragen om een one-stop-shop, oftewel: één IT-service-integrator.

 

Focus op aanwezige markt- en domeinkennis

Veel MSP’s maken na deze strategische heroverweging de keuze om zich te focussen op die diensten waarbij zij kunnen kapitaliseren op hun aanwezige markt- en domeinkennis. Ze kiezen voor een strategie gebaseerd op customer intimacy en voor diensten die generiek zijn. Om hun klanten een totaaloplossing te bieden, kiezen zij voor een strategische samenwerking om deze diensten in te kopen mét behoud van een fatsoenlijke marge. Dat geldt ook voor MSP’ers met een eigen IT-infraplatform dat behoorlijk veel investeringen met zich meebrengt en zwaar op hun balans drukt. Bedenk dat deze balanswaarde geen meerwaarde heeft voor de bedrijfswaarde in het geval van een toekomstige verkoop van de onderneming.

 

Partnerren

In de tijd dat ik mede-eigenaar en directeur van een MSP was, heb ik de keuze gemaakt om geen eigen IT-platform op te zetten. In plaats daarvan besteedde ik dit platform uit aan een derde partij: ik ging dus partnerren. De toevoeging partnerren is wezenlijk. Een klassieke leveranciersrelatie werkt bij dit type diensten niet. Dat komt onder andere omdat het té belangrijk is voor je eindklanten dat deze dienst het ‘altijd doet’. Nauw samenwerken met de platformpartner is een doorslaggevende succesfactor om een kwalitatief goede totaaloplossing te leveren.

 

White label

Bij deze afweging speelden een aantal factoren een rol. In de eerste plaats vraagt het opzetten van een eigen IT-platform veel investeringen: zowel in tijd als in geld. Niet alleen initieel maar ook doorlopend. Een andere factor is de onzekerheid in de vraagontwikkeling. Het is moeilijk om te voorspellen hoe de opkomst en groei van de publieke cloudaanbieders verlopen. Verder was, en ben, ik ervan overtuigd dat schaalgrootte en een minimale kritische massa belangrijk is om op termijn concurrerend te blijven. Om deze redenen heb ik indertijd als MSP’er de keuze gemaakt om de IT-platformdienst waar onze klanten om vroegen uit te besteden aan een partner. Daar kon ik deze dienst als white label inkopen.

Dichter op de klantrelatie

De investeringsruimte en eigen menskracht die daardoor vrijkwam, konden we inzetten om de klantrelatie hechter te maken (customer intimacy). We ontwikkelden functionaliteiten die relevant waren voor de corebusiness van onze eindklanten. Ons bedrijf hadden we omgevormd tot een regie-organisatie om eindklanten one-stop-shopping aan te bieden.

 

Maandelijks terugkerende omzet

Een andere belangrijke overweging bij deze herpositionering was om niet te veel assets op de balans te hebben. In plaats daarvan richtten we ons op een hoog percentage recurring business. Deze maandelijks terugkerende omzet realiseerden we door onze diensten in abonnementsvorm aan te bieden: as-a-ervice. Dat is gunstig voor de bedrijfswaarde bij een eventuele verkoop van de onderneming.

 

IT-platformdiensten

Op dit moment werk ik voor Uniserver: dé hybride cloudspecialist van Nederland. Een bedrijf dat zich sinds de oprichting focust op as-a-Service IT-diensten. Uniserver positioneert zich als productleader in de markt van IT-platformdiensten. Belangrijk onderdeel van de groeistrategie is het overnemen van IT-platformen. Deze strategie van productleadership houdt in dat we onze IT-platformdiensten voortdurend doorontwikkelen. Schaalgrootte is daarbij van levensbelang. Het private cloudplatform van Uniserver is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste VMware IT-platformen op Nederlandse bodem. De afgelopen jaren heeft Uniserver tal van IT-platformen overgenomen én gemigreerd naar het eigen standaard platform. Migraties behoren tot onze core business. Hiervoor hebben we een gespecialiseerd multidisciplinair team opgezet.

 

Motieven van partijen die hun IT-platform hebben uitbesteed aan Uniserver

  • Heroriëntatie van IT-strategie: meer focus op regie, innovatie en applicatie-ontwikkeling.
  • Meer middelen (financieel en menskracht) voor innovatie en digitale transformatie.
  • Minder bezit van kostbare IT-assets (CAPEX).
  • De marktdynamiek vraagt om snelle introducties van nieuwe flexibele en schaalbare services met toegevoegde waarde vanuit public clouddiensten.
  • Risico van tekort aan gekwalificeerd IT-personeel.
  • Voorkomen van achterstallig onderhoud wat leidt tot verhoogde securityrisico’s.

Graag ben ik bereid om op basis van mijn ervaring (zie mijn LinkedIn-profiel) te sparren met partijen die overwegen om hun IT-infrastructuur als een dienst af te nemen. Hieronder vind je mijn contactgegevens.

Tot ziens!

 

Hans Hendrikx
Director Business Development Uniserver
h.hendrikx@uniserver.nl | +31 6 50 66 57 19

Terug naar alle artikelen

Wij brengen de kracht
van de cloud naar de
Nederlandse markt!

Wat we doen
Back To Top
Uniserver